Luyện Thi TOEIC Reading part 5 | TOEIC Reading Practice 1

Bài luyện tập này có tất cả 5 câu hỏi trắc nghiệm. Các bạn làm xong xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Bạn hãy thử làm để củng cố và mở rộng vốn từ nhé!

TOEIC Reading Part 5 | Practice 1

Start

Your answers are highlighted below.
Facebook Comments